AtencióL’atenció és  la capacitat de la ment de centrar-se en allò que s’està fent, sense deixar-se portar pels factors externs (sorolls, converses, imatges…) o interns (pensaments, idees, fantasies, records, preocupacions…), que sovint ens distreuen.Permet centrar-se en unes coses i prescindir d’unes altres.

L’atenció ens permet concentrar-nos, amb tota la intensitat i durant tot el temps que volem.

És més fàcil de mantenir si ens agrada la tasca que estem fent i en gaudim.  L’atenció implica observació i la podem dirigir cap al nostre interior o cap a l’exterior.   La concentració és el manteniment intens i perllongat de l’atenció.
L’atenció té uns límits,  ens concentrem en alguna cosa durant un temps determinat i després la nostra ment passa a una altra.

L’atenció és primordial en l’adquisició de tot aprenentatge i en el correcteprocessament de tota la informació que arriba al nostre cervell. També és imprescindible per al desenvolupament de la memòria. 

Per poder  emmagatzemar la informació rebuda a la nostra memòria, cal estar ben atents i concentrats en allò que volem retenir. En cas contrari és molt probable que caigui en l’oblit.

Una manca d’atenció incideix negativament en el procés intel·lectual perquè no s’aprenen bé els conceptes o s’obliden ràpidament, es creen confusions i s’ha de dedicar molt més temps a l’estudi o a la realització del treball, provocant cansament.

Quan hi ha dificultats d’atenció
 1. Convé dividir les tasques llargues en altres més curtes, perquè amb feines reduïdes, la ment es distreu menys.
 2. Podeu dedicar uns 10/15 minuts diàris.
 3. Cal que ens centrem en l’activitat:
  • Què he de fer?
  • De quines maneres puc fer-ho?
  • Quina és la millor?
  • Com ho he fet?

En construcció

Informació extreta "Activitats per fomentar l'atenció i la reflexió en l'alumnat de primària"  Núria Marsal